Professionals

KNX Professionals

De KNX Professionals is een netwerkorganisatie voor vakmensen die met de domoticastandaard KNX werken. Binnen KNX Professionals staan de meeste activiteiten in het teken van intensieve kennisuitwisseling. Wij organiseren bijeenkomsten waar zowel technische als commerciële aspecten van KNX aan bod komen. KNX Professionals is een upgrading van de voormalige KNX Userclub.


Als KNX Professional kunt u over de volgende zaken beschikken:
  • Meerdere bijeenkomsten per jaar
  • Een eigen platform op internet met exclusief forum
  • Maandelijks of vaker een e-mail nieuwsbrief
  • Diverse hulpmiddelen, zoals promotiematerialen en advertenties
  • Aandacht voor KNX Professionals en KNX-projecten in de media
  • Laagdrempelige prijzen voor een eigen stand op beurs Domotica & Slim Wonen
  • Deelname aan de KNX Professionals Award voor beste project
  • Presentatie van KNX Professionals op twee vakbeurzen