Professionals

KNX Technologypartners

Elke bedrijf dat als fabrikant, leverancier, agent/importeur of groothandelaar producten en/of systemen verkoopt of produceert, die geïntegreerd met KNX-gecertificeerde producten een functionaliteit invult, kan tot het netwerk toetreden als KNX Technology Partner. KNX Technology Partners onderschrijven de doelstelling om binnen het netwerk voor kennisoverdracht en kennisverspreiding te zorgen.
Vertegenwoordigers van fabrikanten, leveranciers en agenten/importeurs die (ook) KNX-gecertificeerde producten aanbieden, verkopen en/of produceren kunnen GEEN KNX Technology Partner worden. Deze bedrijven kunnen lid worden van KNX Nederland.
De status KNX Technology Partner vervalt op het moment dat een bedrijf een KNX-gecertificeerd product aanbiedt, verkoopt en/of produceert.

Huidige KNX Technology Partners

Alphatronics BV - Nijkerk
Eldra B.V. - Ittervoort
Meerdan b.v. - Zwaag
Osec B.V. - Purmerend
PureDomotica - Boxtel
xxter - Amsterdam

Voorwaarden
Contributie: € 1.000 (excl. btw) per kalenderjaar
Rechten: Een bedrijf dat KNX Technology Partner is, heeft het recht om maximaal 2 personen te laten deelnemen aan alle netwerkbijeenkomsten van KNX Professionals. Als men meer dan twee personen willen laten deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten dan zijn de kosten hiervoor € 500 per persoon per kalenderjaar.

Een bedrijf dat als KNX Technology Partner toetreedt, heeft verder het recht op lezingen, voordrachten, presentaties of andere media-uitingen aan KNX Professionals tegen de daarvoor geldende tarieven. De tarieven voor 2011 zijn:
Tafelpresentatie/mini-stand: € 500 per bijeenkomst
Oplossingsgerichte, technische plenaire lezing: € 500 per bijeenkomst
Plaatsing advertentie/advertorial in KNX MAG (oplage circa 4000 ex.): € 1250 voor een hele pagina.