Professionals

Voldoen aan scherpe energie-eisen

In onze maatschappij nemen gebouwen 40% van de totale energieconsumptie voor hun rekening. Vanuit milieuoogpunt en voorzieningszekerheid moeten we dit verbruik sterk reduceren. Gebouwautomatisering op basis van KNX is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het automatiseringssysteem zorgt er namelijk voor dat een gebouw kan voldoen aan de eisen voor de hoogste Energy Performance Class zoals vastgesteld in de Europese norm EN 15232.

KNX is bij uitstek geschikt om gebouwen te realiseren die aan aangescherpte energie-eisen voldoen. Ook certificeringsregelingen zoals BREEAM en LEED kennen extra punten toe wanneer gebouwen over een universele en toekomstvaste gebouwautomatisering beschikken. Met KNX kunnen installaties voor verwarming, airconditioning, verlichting en zonwering integraal en in samenhang reageren op één weerstation. Dit reduceert het energieverbruik in een gebouw met meer dan 25%.