KNX Algemeen

Voorwaarden

Huishoudelijk reglement KNX Professionals

LIDMAATSCHAP

Elke persoon die als installateur, system integrator of adviseur het KNX-systeem in de praktijk toepast of adviseert, kan lid worden van de KNX Professionals. KNX Professionals is een netwerkorganisatie die zorgt voor kennisoverdracht en kennisverspreiding onder vakmensen. Vertegenwoordigers van fabrikanten, leveranciers en agenten/importeurs kunnen alleen deel uitmaken van KNX Professionals in combinatie met volwaardig lidmaatschap van KNX Nederland. KNX Professionals is een netwerk voor personen in dienst van bedrijven. Dit betekent dat het bedrijf lid wordt en één of meerdere personen aanmerkt als zijnde KNX Professional. Deze persoon (of personen) is de contactpersoon in het netwerk KNX Professionals.

Contributie:            € 295,00 (excl. btw) per kalenderjaar

€ 200,00 (excl. Btw) per kalenderjaar voor ieder volgend lid dat namens dezelfde organisatie lid wil zijn. Voor bedrijven met meerdere vestigingen die als onafhankelijke bv's werken, geldt dat alleen het volgend lid binnen dezelfde vestiging (dezelfde bv) voor een gereduceerde contributie in aanmerking komt.

Aantal personen:    Onbeperkt.

Rechten:                Alle leden kunnen deel uitmaken van de Technische Commissie. Deze commissie praat mee over de invulling van de kennisoverdracht en over de marketing- en communicatieactiviteiten van KNX Nederland. Jaarlijks worden enkele leden van de Technische Commissie vervangen voor nieuwe leden. Het KNX-bestuur stelt jaarlijks vast hoeveel nieuwe leden voor de Technische Commissie worden gezocht.

MISSIE en DOELSTELLINGEN

Omdat een lid van de KNX Professionals overtuigd is van de waarde van KNX wordt deze tevens gezien als een ambassadeur van KNX. Een KNX Professional krijgt daarom optimale ondersteuning van KNX Nederland in zijn activiteiten rondom de toepassing van componenten, installaties en systemen die compatible zijn met KNX. In ruil zijn KNX Professionals promotors van KNX in de markt.

Binnen de wisselwerking tussen KNX Nederland en KNX Professionals vindt gedurende het hele jaar kennisuitwisseling plaats. Dit gebeurt op verschillende manieren. De activiteiten die plaatsvinden worden vastgesteld in het marketing- en communicatieplan waarvoor de Marketing Commissie, gesteund door de Technische Commissie, voor bepaalde periodes een plan opstelt. Bij de uitvoering van de activiteiten heeft de Technische Commissie een adviserende taak.

ORGANISATIESTRUCTUUR 

KNX Professionals is een netwerkorganisatie, bestaande uit individuen die zich uit naam van hun bedrijf aansluiten. Binnen de organisatie KNX Professionals kunnen zij netwerken, kennis uitwisselen en hulpmiddelen ontvangen om KNX in hun dagelijks werk beter toe te passen.

Een aantal KNX Professionals heeft op vrijwillige basis zitting in de Technische Commissie. Deze commissie adviseert bij het opstellen van het marketing- en communicatieplan, praat mee bij de uitvoering van alle activiteiten voor KNX Professionals en dient als klankbord voor het bestuur van KNX Nederland. 

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN 

  1. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar. Wordt deze termijn niet gerespecteerd dan gaat het lidmaatschap automatisch door en moet men de contributie voor het nieuwe lidmaatschapjaar volledig voldoen.
  2. Nieuwe leden moeten bij twijfel via hun KvK-inschrijving en/of bedrijfspresentatie aantonen dat zij bedrijfsmatig met KNX-geënte systemen werkzaam zijn in de sfeer van toepassing en/of advisering.