KNX Algemeen

Van KNX Professionals naar KNX Community

Sinds 2009 bouwen we in Nederland aan een netwerk van KNX Professionals. Vanaf januari 2018 breekt de volgende fase aan; een nieuwe stap in het samenbrengen van mensen die met KNX werken of die met KNX hun gebouwen willen automatiseren. Vanaf 1 januari 2018 zal het netwerk van KNX Professionals doorgroeien naar een KNX Community. Het lidmaatschap van KNX Professionals vervalt en maakt plaats voor het onderschrijven van een KNX Manifesto, waarmee iedereen die daarin interesse heeft, lid wordt van de KNX Community.

De afgelopen jaren hebben vele specialisten zich bij de KNX Professionals aangesloten. Jaarlijks hebben we diverse activiteiten georganiseerd om die grote groep mensen van nieuwe kennis en contacten te voorzien. Nu is echter het moment gekomen om dit netwerk naar een hoger niveau te brengen. Iedereen die met KNX werkt of die in KNX geïnteresseerd is, kan zich bij de KNX Community aansluiten. Vanuit die community worden straks allerlei activiteiten voor én door de leden van de community georganiseerd. KNX Nederland zal in de eerste periode de bouw en ontwikkeling van de KNX Community ondersteunen, maar uiteindelijk zal de KNX Community volledig zelfvoorzienend worden.

De KNX Community wordt laagdrempelig, zodat een hele brede doelgroep zich bij de community kan aansluiten. Wel zal iedereen die zich daarbij aansluit een profiel invullen, zodat de andere leden in de KNX Community, maar ook externe partijen, weten welke functie diegene vervult. Aan de exacte invulling van de KNX Community wordt op dit moment hard gewerkt. In elk geval zal de KNX Community bijeenkomsten organiseren die zich vaker en duidelijker op specifieke onderwerpen en specifieke doelgroepen zullen richten. Het kan gaan om excursies, workshops, netwerkevents, ontmoetingen met leveranciers, enzovoorts. Leden van de KNX Community zullen dit in belangrijke mate zelf bepalen. Daarnaast zal de KNX Community ruimte bieden voor kennisuitwisseling, vraagbaak, forum, enzovoorts.

Wil je meedenken en bijdragen aan het tot stand komen van de KNX Community? Heel graag! Neem plaats in de Technische Commissie van KNX. Stuur daarvoor je naam naar info@knx.nl.